18-19 Sports Teams

Cricket Mr. Pandya 
Girls Basketball Ms. Patel, Ms. Zivadinovic, Ms. Mason
Boys Basketball Mr. Renzetti
Baseball Mr. Chapman, Ms. Law, Ms. Mason

Boys Soccer Ms. Zivadinovic, Mr. Chapman, Ms. Law, Ms. Mason
Girls Soccer Ms. Zivadinovic, Mr. Chapman, Ms. Law, Ms. Mason
Girls Volleyball Ms. Patel, Ms. Zivadinovic 
Boys Volleyball Mr. Renzetti
Coed Volleyball Mr. Renzetti
Cross Country Ms. Binksma
Track and Field Mr. Chapman, Ms. Binksma, Ms. Kusano